โป่งเทียม กันโขลงช้างรุกชุมชน จ.นครราชสีมา

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ที่เห็น  เป็นพื้นที่การทำโป่งเทียม  บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 38-39 ริมถนนสายปากช่อง-เขาใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำไว้เมื่อ 2 เดือนก่อน  และประสบความสำเร็จในการเบนความสนใจให้ช้างโขลงนี้ ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรหรือชุมชนได้

จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ พบว่า ช้างโขลงนี้มีอยู่เกือบ 30 ตัว มีอายุตั้งแต่  3-4 เดือน จนถึงช้างป่าวัยเจริญพันธุ์ รวมถึงช้างคู่นี้ ที่แยกออกจากโขลง เพราะอยู่ในช่วงการผสมพันธุ์
  
นายโอภาส  ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า  โป่งเทียมที่ช้างป่าลงมากิน  เป็นโป่งเทียมเดิมที่เคยทำไว้  แต่เนื่องจากดินมีความเค็มลดลง  ทำให้โขลงช้างไม่สนใจ กระทั่ง ต้องปรับพื้นที่กันใหม่และเพิ่มเกลือลงไป นับเป็นช้างโขลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 5 เดือน ที่ลงหากินโป่งเทียมบริเวณนี้