พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างงานรายการต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ศาลาเรือนไทย 3 หลัง เสาไฟฟ้าประติมากรรมหงส์ กล้องวงจรปิด CCTV และการปลูกต้นไม้ ค่าจ้าง 45 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดนนทบุรีดำเนินงาน

โครงการนี้ก่อสร้างในพื้นที่ อบต.เกาะเกร็ด แต่นายก อบต.เกาะเกร็ด ระบุว่าไม่มีสิทธิดูแลรับผิดชอบ เพราะยังไม่ได้มอบให้ดูแลทรัพย์สินโครงการนี้ ส่งผลให้ชำรุดเสียหาย เช่นกล้องทีวีวงจรปิดมี 29 จุด แต่ใช้ได้เพียง 13 จุด

ส่วนเสาไฟฟ้าประติมากรรมหงส์ 60 ต้น สอบถามข้อมูลในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่ชำรุดใช้งานไม่ได้                                

ขณะที่งานปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร หรือตาเบบูญ่า ชื่อพื้นเมืองของอินโดนีเซีย สูง 4 เมตร 400 ต้น ค่าจ้างรวมกว่า 3,100,000 บาท 

การขยายผลตรวจสอบโครงการนี้  โดยเฉพาะป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ สร้างเสร็จกว่า 1 ปีแต่ไม่เปิดใช้งาน โดยได้รับคำยืนยันจากอธิบดีกรมศิลปากรว่า การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เป็นการคุกคามข่มโบราณสถานอย่างเจดีย์เอียง สัญลักษณ์เกาะเกร็ด อายุกว่า 300 ปี หน่วยงานที่จัดทำไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากร ถือว่าทำผิดกฎหมาย ดังนั้นจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี               

ขณะที่นายภานุ แย้มศรี ซึ่งพึ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ยอมรับได้รับร้องเรียนเช่นกัน โดยขอตรวจสอบรายละเอียดโครงการนี้ ก่อนชี้แจงในโอกาสต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7