พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มแท็กซี่ ยื่นหนังสือร้องนายกรัฐมนตรี

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 13:43 น.

Views

กลุ่มสหกรณ์แท็กซี่ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กว่า 100 คน รวมตัวไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทที่สนับสนุนการใช้รถผิดประเภท มาวิ่งบริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน และให้ทบทวนผลการศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะใหม่ ให้เกิดความเป็นธรรม