ชาวบ้านวอนหน่วยงานซ่อมถนนที่พังหลายปี จ.นครราชสีมา

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านโคราช เดือดร้อนจากปัญหาถนนพังมาหลายปี เดินทางลำบาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไข

พาลงพื้นที่ไปที่บ้านดงพลอง หมู่ที่ 7 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา หลังชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่า ถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านดงพลอง-บ้านขาคีม ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จนทำให้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ช่วงที่ฝนตกน้ำก็ท่วมขัง รถเล็กใช้เส้นทางลำบากมาก พอฝนหยุดถนนแห้งก็มีแต่ฝุ่น

ชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก เพราะสามารถเป็นเส้นทางลัดไป อ.โนนสูง และ อ.ขามสะแกแสงได้ แต่จากสภาพถนนที่ชำรุดแบบนี้ ซึ่งกินเวลามากว่า 2 ปี ทำให้เดินทางลำบาก เสี่ยงเกิดอันตราย

ที่ผ่านมา แม้จะมีหน่วยงานลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้าง แต่เงียบไปทุกครั้ง ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบ ซ่อมแซมถนนในเส้นทางนี้ เพื่อให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนได้ใช้ถนนที่ปลอดภัยต่อไปด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ถนนพัง ถนนชำรุด ซ่อมถนน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ นครราชสีมา ถนนพัง นครราชสีมา บ้านดงพลอง