พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วอนขอหน่วยงานช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชน จ.สมุทรสาคร

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 17:05 น.

Views

ชาวบ้าน หมู่บ้านรุ่งนภา 3 สมุทรสาคร วอนขอหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายปี

ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านรุ่งนภา 3 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตก แล้วทำให้น้ำในคลองที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านระบายไม่ทัน จนทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมในหมู่บ้าน ซึ่งระดับน้ำที่ท่วมขังในแต่ละครั้งจะสูงต่ำไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฝนที่ตกมาก ตกน้อย และพื้นถนนภายในหมู่บ้าน หากจุดไหนเป็นแอ่งกระทะ น้ำก็จะสูง

ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทำให้บ้านบางหลังต้องนำกระสอบทรายมาก่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้าน แต่บางบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการยกพื้นบ้านให้สูงขึ้น เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี และต้องซื้อเรือไว้ใช้ในยามที่น้ำท่วม เพราะเดินทางลำบาก

ชาวบ้าน เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้สร้างมา 22 ปี เมื่อมีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นใหม่ จึงทำให้จุดนี้กลายเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับมีคลองอยู่หน้าหมู่บ้าน แม้จะไปเชื่อมต่อกับคลองสี่วาพาสวัสดิ์ แต่คลองหน้าหมู่บ้านเป็นคลองที่ค่อนข้างแคบ ทำให้ระบายน้ำได้ไม่ค่อยดี เวลามีฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน อีกทั้งท่อระบายน้ำก็มีขนาดเล็ก และอาจจะมีการอุดตันภายในท่อด้วย

จากปัญหาดังกล่าว ทางชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ ลงพื้นที่มาตรวจสอบ และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เช่น การขุดลอกคลอง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หรือเปลี่ยนขนาดท่อระบายน้ำให้สอดรับกับขนาดของชุมชนที่ขยายตัว เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อีก

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน น้ำท่วมชุมชน น้ำท่วมหมู่บ้าน หมู่บ้านรุ่งนภา 3 หมู่บ้านรุ่งนภา 3 น้ำท่วม