พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

WHO เผยแนวโน้มไทยเกิดอุบัติเหตุติดอันดับ 1 ของโลก

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

องค์การอนามัยโลก ระบุอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทย เพิ่มขึ้นไม่หยุด มีแนวโน้มพุ่งขึ้นติดอันดับ 1 ของโลก จึงแนะให้เพิ่มโทษให้หนักขึ้น โดยเฉพาะผู้กระทำผิดซ้ำ

ในการประชุมว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บ และการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO โดยที่ประชุมได้หยิบยกปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มาเป็น 1 ในหัวข้อหารือ เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการมากที่สุด

โดยข้อมูลของ WHO พบว่า เมื่อปี 2558 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 1.2 ล้านคน ซึ่งไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 แทนที่ประเทศลิเบีย ในปัจจุบัน

สำหรับสาเหตุที่ไทยไม่สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นระบบ และไทยยังไม่บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ เป็นต้น ซึ่งผิดกับประเทศเวียดนาม ที่มีระบบการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ดีกว่าไทย

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันออกแถลงการณ์กรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก รวมทั้งไทยออกกฎหมายลดความเสี่ยง และเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดให้มากขึ้น และต้องสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บประวัติของผู้กระทำผิดบนท้องถนนในทุกพื้นที่ของประเทศ หากพบมีการกระทำผิดซ้ำบ่อยครั้ง จะต้องเพิ่มบทลงให้หนักขึ้น

Tag : องค์การอนามัยโลก อุบัติเหตุบนท้องถนน อันดับ 1 อุบัติเหตุบนท้องถนน WHO อุบัติเหตุทางถนน