สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 14.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2510 นำคณะกรรมการชมรมน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2510 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการเข้าเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ต้นจามจุรีพระราชทาน และสมุดบันทึกสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สำรับกับข้าว จฬ 2510" หนังสือ "มหาชาติคำหลวงฉบับสมโภช 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และหนังสือ "สมุดภาพสืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม" เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำคณะครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

นายทากายูกิ คาโต้ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายสนชัย เครือคล้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายสุทัจ มิ่งภัคนีย์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นายเอนก จงเสถียร ประธานรุ่นเอ็มบีเอ เอ็กซิคูทีฟ (MBA-EXECUTIVE) รุ่นที่ 19 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์ กับสนับสนุนการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะศิลปิน และคณะผู้ดำเนินงานการจัดแสดงภาพเขียนสีน้ำมันการกุศลแห่งเอเชีย 2018 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด ตะเกียงโคมไฟ และหมวก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นางสุวรรณา สังข์ศรีทวงศ์ และนางสาวนภัสวรรณ สังข์ศรีทวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องกระเบื้องลายครามจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสุมาลี อุทัยเฉลิม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ เพื่อพระราชทานแก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อนิเทศและจัดการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นายประภาศ คงเอียด กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน และคณะ นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และเงินรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้เกี่ยวข้อง นำผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 15.04 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นางสาวพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษา ดังนี้

- นายณัฐพงษ์ กันตรง ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจำปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- นางสาววรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท