ศิริราช สานต่อกระปุกออมสินที่ระลึก รัชกาลที่ 9

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม "ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2" เชิญชวนคนไทย สานต่อการให้ สร้างวินัยด้วยการออมและเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างของการออม พร้อมสานต่อพระราชปณิธานในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลังสุดท้าย

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม รับอุปกรณ์และของทรงงานที่มีอยู่ 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร ด้วยการให้ประชาชนออมเงิน เพื่อนำมาแลกรับกระปุกผ่านการจองล่วงหน้าทางธนาคารกรุงเทพ

โดยจะเปิดให้จอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน และจองผ่านออนไลน์ในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายนนี้

สำหรับโครงการปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาค 111 ล้านบาท จากประชาชน 139,000 คน นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบภายใน และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งยังต้องการเงินทุนอีกกว่า 2,000 ล้านบาท

อาคารนี้พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2562