News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2561

ในช่วง 1 - 2 วันนี้ สภาพอากาศโดยรวมอุณหภูมิจะขยับขึ้นมาได้ 1 - 2 องศาเซลเซียส...