News

ลูกเสือหญิงสหรัฐฯฟ้องลูกเสือชาย!

ชมรมลูกเสือหญิงแห่งชาติสหรัฐฯ(The Girl Scouts of the United States of America) ยื่นฟ้องชมรมลูกเสือชายแห่งชาติสหรัฐฯ(the Boy Scouts of America)ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า กรณีชมรมลูกเสือชายตัดคำว่าชายออกเป็น"ชมรมลูกเสือ"(Scouts BSA) ส่งผลให้ผู้ปกครองเข้าใจผิดให้ลูกของตนเองที่เป็นเด็กหญิงเข้า"ชมรมลูกเสือ"แทน

เรื่องวุ่นๆของชมรมลูกเสือหญิงและชายของสหรัฐฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากชมรมลูกเสือชายประกาศว่าจะตัดคำว่าชายออก และเปลี่ยนชื่อเป็น"ชมรมลูกเสือ"ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า และเปิดรับเด็กวัยก่อน 5 ขวบเข้าชมรม"ลูกเสือน้อย"ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ทำให้ผู้ปกครองหลายคนส่งลูกของตนเองเข้าชมรม"ลูกเสือน้อย" แม้จะเป็นเด็กหญิงก็ตาม

ชมรมลูกเสือหญิงแห่งชาติสหรัฐฯจึงยื่นฟ้องชมรมลูกเสือชายในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ถูกต้ององค์กรเดียวที่มีสิทธิ์ดูแลและให้การอบรมเด็กหญิงในรูปแบบของลูกเสือ และชมรมลูกเสือชายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่

สาเหตุที่ทำให้ชมรมลูกเสือหญิงแห่งชาติสหรัฐฯต้องออกมาฟ้องศาลปกป้องผลประโยชน์ตนเองในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ช่วงหลังๆสมาชิกชมรมลดน้อยลงเรื่อยๆ เพราะมีชมรมกีฬาต่างๆเป็นคู่แข่งสำคัญ ประกอบกับผู้ปกครองชาวอเมริกันในปัจจุบันมีเวลาน้อยลง จึงไม่ค่อยส่งเสริมให้ลูกหลานของตนเองเป็นสมาชิกชมรมลูกเสือ