พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ใช้งบราชการในที่ดินเอกชนได้หรือไม่ ตอนที่ 1

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

บริเวณประตูทางเข้าหมู่บ้านมีป้อม รปภ.สำหรับแลกบัตรผู้ที่จะเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย จากการลงพื้นที่ร่วมกับนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบว่า มีลานกีฬาที่ใช้งบประมาณของราชการก่อสร้างอยู่ภายในหมู่บ้านจริงตามข้อร้องเรียนของประชาชน

เจ้าหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้าน ยอมรับ หลังคาอเนกประสงค์ และเครื่องเล่นเด็กที่เห็นนี้ ได้รับการสนับสนุนจากอบต.บึงคำพร้อย 

นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกต จากประสบการณ์การทำหน้าที่ตรวจสอบเงินแผ่นดิน การนำงบของทางราชการมาพัฒนาลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย แม้จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ทว่ามาสร้างในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป ผิดระเบียบราชการหรือไม่

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลักษณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเคยให้สัมภาษณ์คอลัมน์หมายเลข 7 ไว้ชัดเจน หากเป็นงานก่อสร้างในที่ดินของเอกชนต้องอุทิศที่ดินให้ราชการก่อนเท่านั้น

ทีมข่าวเดินทางไปสอบถามนายก อบต.บึงคำพร้อย กรณีนี้มีการโอนที่ดินให้ราชการก่อนนำงบประมาณไปปรับปรุงหรือไม่

นายก อบต.บึงคำพร้อย ยืนยัน มีเอกสารยินยอมจากหมู่บ้าน แต่ไม่ขอชี้แจงให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบเท่านั้น

วันพรุ่งนี้ติดตามอีก  1 โครงการ จากการสุ่มตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บึงคำพร้อยเช่นกัน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7