เดินหน้าประเทศไทย : Boot camp เพิ่มทักษะความชำนาญ ติดอาวุธครูภาษาอังกฤษ

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : Boot camp เพิ่มทักษะความชำนาญ ติดอาวุธครูภาษาอังกฤษ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์
แขกรับเชิญ : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อำภา เทิดพงษ์พร ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่ จ.ลำพูน, แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย, น.ส.มีซาน หนุนอนันต์ ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2-ม.6, พิชามณชุ์ เบญจโศภิษฐ์ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา จ.ชุมพร 

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 8 พย 61 นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ Boot Camp เพิ่มทักษะความชำนาญ ติดอาวุธครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาอังกฤษ Boot Camp นพ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย