สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไลอ้อนแอร์ ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองตันจุงการาวัง

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไลอ้อนแอร์ ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองตันจุงการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา ข้าพเจ้ารู้สึกตระหนกใจและเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินไลอ้อนแอร์ ตกกลางทะเลนอกชายฝั่งของเมืองตันจุงการาวัง จังหวัดชวาตะวันตก ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์ และความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เศร้าสลดครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย สายการบินไลอ้อนแอร์ สายการบินไลอ้อนแอร์ตก เครื่องบินตก