พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 8

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 14.58 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงาน "ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ครั้งที่ 8 ซึ่งกรมประมง ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "น้อมรำลึก สืบสานงานพ่อของแผ่นดิน" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งวันที่ 7 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศ จากบ่อส่วนพระองค์ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลอง และเพาะพันธุ์ของกรมประมง และพระราชทานพันธุ์ปลาให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ นับเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในลักษณะโครงการช่วยเหลือประชาชน
              
ภายในงานแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ นิทรรศการปลาพระราชทาน "ปลาของพ่อ" จัดแสดงประวัติความเป็นมาของปลาพระราชทาน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลากระโห้ และปลานวลจันทร์ทะเล, นิทรรศการ 70 แห่งการทรงงาน จารึกไว้ในแผ่นดิน "รูปของพ่อ" จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจการทรงงานด้านประมง, นิทรรศการโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโซนตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประมง "ต่อยอดสิ่งที่พ่อให้" เปิดให้เกษตรกรด้านการประมงนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยการจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ งานประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 8 งานประมงรำลึก งานประมงรำลึก เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต