องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ อำเภอโนนไทย อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รวม 3,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย สร้างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฎรที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

Tag : องคมนตรี ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว