สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอกทัศนะ ไล้รักษา

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

ที่ศาลาสวดพระอภิธรรม วัดหนองคร้า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอกทัศนะ ไล้รักษา ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชุดประสานงานบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ชาวบ้านชนเผ่าซาไก ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยการลำเลียงทางเรือ ระหว่างเดินทางกลับเกิดอุบัติเหตุเรือล่ม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ญาติและเพื่อนทหารเป็นล้นพ้น

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาหลวง จ่าสิบเอกทัศนะ ไล้รักษา