พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มท.จัดงาน OTOP นวัตกรรมวิถีต้นแบบ

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรมวิถีต้น "เที่ยวบ้านฉันไปแล้วจะรู้.. อยู่แล้วจะรัก"ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน ที่เมืองทองธานี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก สู่เมืองรอง ในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยว กว่า 900,000 คน ที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งชุมชนส่งผลให้เกิดรายได้มากกว่า 600 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในงานจะนำสุดยอดสินค้ามาจำหน่าย พร้อมจัดนิทรรศการกว่า  3,000 ชุมชน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ความงดงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย