News

ชายเนเธอร์แลนด์ร้องศาลขอลดอายุลง 20ปี

นาย"เอมิล ราเตลบันด์"(Emile Ratelband) นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์วัย 69 ปี ยื่นคำร้องต่อศาลขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันเกิด เพื่อลดอายุลง 20 ปี อ้างอายุเป็นอุปสรรคชีวิตตนเองหลายอย่าง ทั้งๆที่ยังรู้สึกแข็งแรงเหมือนคนอายุ 45 ปี

นายเอมิลฟ้องศาลขอเปลี่ยนแปลวันเกิดจากวันที่ 11 มีนาคม ปี 2492 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2512 หรือขอลดอายุลง 20 ปี ให้เหตุผลว่า ทุกวันนี้สามารถขอเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเพศได้ ทำไมตนเองจะตัดสินใจขอเปลี่ยนอายุของตนเองเองไม่ได้ ในเมื่อมันเป็นอุปสรรคการดำเนินชีวิต
นายเอมิลยกตัวอย่างว่า หากใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหาคู่อย่างเช่น "ทินเดอร์"(Tinder) เมื่อใส่ข้อมูลอายุเป็น 69 ปี แอปพลิเคชัน จะจับคู่ตนเองกับคนวัยใกล้เคียงกัน แต่ตนเองไม่ต้องการโกหกอายุในการหาคู่ นอก
จากนี้ยังอ้างด้วยว่า แพทย์ประจำตัวยังเห็นด้วยว่า สภาพร่างกายของตนเองยังเหมือนคนอายุ 45 ปี จึงกล้าเรียกตัวเองว่า เป็น"เทพเจ้าแห่งความอ่อนเยาว์" ทั้งนี้ ไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสในการหาคู่เท่านั้น นายเอมิลยังต้องการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานด้วย หากแก้อายุให้น้อยลงได้
คาดว่าศาลเมือง"อาร์เนม"(Arnhem) จะพิจารณาคำร้องของนายเอมิลภายใน 4 สัปดาห์