พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางปลดล็อก กัญชา

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางปลดล็อก "กัญชา" จากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นประเภท 2 เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้...