คอลัมน์หมายเลข 7 : ใช้งบราชการในที่ดินเอกชนได้หรือไม่ ตอนที่ 2

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณของทางราชการมาพัฒนาในที่ดินของเอกชนได้หรือไม่ คือ สิ่งที่ประชาชนเกิดความสงสัย ส่งข้อมูลร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยสะท้อนปัญหา

จากการลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน วันที่ 2 พฤศจิกายน ภายในหมู่บ้านจัดสรรในตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีการใช้งบประมาณของทางราชการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ วงเงิน 696,000 บาท และเครื่องเล่นเด็กตามที่เสนอข่าวไปแล้ว อีกแห่งในพื้นที่หมู่ 7 พบว่ามีการนำงบประมาณปรับปรุงลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาและอื่นๆ รวม 4 โครงการ กว่า 1,100,000 บาท

ชาวบ้านระบุมีปัญหาเรื่องการบริหาร จึงอยากให้ อบต.บึงคำพร้อย เข้ามาดูแล

จากการสอบถามไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา พบว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 2 หมู่บ้าน ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับทางราชการ 
  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุการนำเงินแผ่นดินไปลงทุนในที่เอกชน ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ หลังก่อสร้างแล้วทรัพย์สินต้องตกเป็นสาธารณะสำหรับชุมชนทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะคนในหมู่บ้าน บุคคลภายนอกที่เข้าไปใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของหมู่บ้าน โดยนิติบุคคลหมู่บ้าน จะปฏิเสธไม่ให้บริการไม่ได้

ทั้งนี้นายก อบต.บึงคำพร้อย ยืนยันมีเอกสารยินยอมจากหมู่บ้านแต่ไม่ขอชี้แจงให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7