พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บัวบูชา พาเที่ยว : เคล็ดลับ อายุยืน ของคนโอกินาวา

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

บัวบูชา พาเที่ยววันนี้ ยังอยู่กันที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น บัวจะพาไปดูว่าคนโอกินาวา กินอะไร ถึงได้เป็นเมืองที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก ...

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว