รัฐบาล-สนช. เดินหน้าปลดล็อกกัญชาให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

รัฐบาล และ สนช. เดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพื่อปลดล็อกกัญชาให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปรักษาโรคเฉพาะตัว 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ สาระสำคัญ คือ การอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกกัญชาและกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ นำไปใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัวได้ โดยให้กำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกเพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงการเสพในปริมาณที่ไม่ผิดกฎหมาย ภายใต้การควบคุมเข้มงวด รวมถึงผู้ที่ขออนุญาตครอบครองกัญชาด้วย
              
ทั้งนี้ สมาชิกหลายคนสนับสนุน เพราะเป็นการปลดล็อกกัญชา หลังมีผลวิจัย พบว่ากัญชาสามารถรักษาและบรรเทาอาการของหลายโรคได้ อีกทั้งยังมีมาตรการควบคุมที่รัดกุม ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้รัฐบาลพิจารณากฎหมายฉบับนี้ภายใน 30 วัน ก่อนส่งกลับให้ สนช.พิจารณาต่อไป 
              
ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายของ สนช. เพราะมีเนื้อหานำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างตรงจุด เช่น การนำสารสกัดและน้ำมันกัญชารักษาโรค รวมถึงยังเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากดอกและใบด้วย

ทั้งนี้ จะร่างกฎกระทรวงส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเบื้องต้น ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลงนามในประกาศเพื่อรองรับทันทีที่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้

Tag : รัฐบาล สนช ปลดล็อกกัญชา กัญชา กัญชารักษาโรค กัญชาเป็นยารักษาโรค กฎหมายกัญชา