ธปท.เผยหลักเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 18:35 น.

Views

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไป

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผย ผลการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ สำหรับการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ในราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และได้มีการผ่อนชำระหลังแรกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะต้องวางเงินดาวน์ 10% แต่หากมีการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยหลังแรกยังไม่ถึง 3 ปี หรือ กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาสูงกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องวางเงินดาวน์ 20%
              
ส่วนการซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 3 ขึ้นไปในทุกระดับราคา ให้วางเงินดาวน์ 30% โดบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี 2562 เป็นต้นไป
              
ทั้งนี้ เชื่อว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกในระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่บังคับใช้กับการกู้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินของตัวเอง รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบ กรณีการรีไฟแนนซ์ เนื่องจากได้กำหนดให้ใช้ราคาประเมินใหม่ เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน
              
สำหรับวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชี่อเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลประชาชนให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม และช่วยยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน รวมทั้งถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความเสี่ยง เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดทั่วโลก

Tag : ธนาคารแห่งประเทศไทย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ธปท