พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กางปฏิทินเลือกตั้ง กรอบเวลาเลือกตั้ง สส. สู่รัฐบาลใหม่

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 19:45 น.

Views

กางปฏิทินเลือกตั้ง กรอบเวลาเลือกตั้ง สส. สู่รัฐบาลใหม่


ธันวาคม 2561
11 ธ.ค.
พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส.เริ่มบังคับใช้ (เลือกตั้งใน 150 วัน = ช้าสุด 9 พ.ค.62)

ปลาย ธ.ค.
ประกาศใช้ พ.ร.ฎ ให้มีการเลือกตั้ง สส.

ปลาย ธ.ค.
ปลดล็อกคำสั่ง คสช.

28 ธ.ค.
วันสุดท้ายของการส่งร่าง พ.ร.บ.ให้ สนช.

มกราคม 2562

5 วัน นับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ
กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง / วันรับสมัคร สส.ในแต่ละเขต

25 วัน นับจากประกาศใช้ พ.ร.ฎ
รับสมัคร สส. 5 วัน / พรรคต้องแจ้งชื่อนายกฯ ให้กกต.ออกประกาศ


กุมภาพันธ์ 2562

15 ก.พ.
สนช.หยุดพิจารณากฎหมาย

24 ก.พ.
เลือกตั้ง สส. ทั่วประเทศ 350 + 150 = 500 คน


เมษายน 2562

24 เม.ย.
กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งใน 60 วัน นับจากเลือกตั้ง

27 เม.ย.
คสช.ดำเนินการขั้นตอนแต่งตั้ง สว. 250 คน


พฤษภาคม 2562

1 วันก่อนเสด็จเปิดสภา สนช.สิ้นสุดลง

ภายใน 8 พ.ค.
เสด็จเปิดสภา (ใน 15 วัน นับตั้งแต่ประกาศผลเลือกตั้ง)
-เลือกประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา
-เลือกนายกรัฐมนตรี
-โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
-ตั้ง คณะรัฐมนตรี
-ครม.ใหม่ถวายสัตย์ฯ / รัฐบาลเก่า และ คสช.สิ้นสุด

มิถุนายน 2562

ครม.ชุดใหม่แถลงนโยบาย

Tag : เลือกตั้ง62 เลือกตั้ง ข่าวการเมือง ทิศทางประเทศไทย