พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 20:51 น.

Views

เวลา 09.09 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ไอคอน สยาม" The Icon of Eternal Prosperity ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี โครงการความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ต้องการสร้างโครงการเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ เกิดการจ้างงานในประเทศไม่ต่ำกว่า 300,000 คน และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 2 อาคาร และคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย 2 อาคาร

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรร้านค้าและพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ไอคอน สยาม ยังเป็นโครงการที่รวม 7 สิ่งมหัศจรรย์โดยรอบพื้นที่อย่างมีเอกลักษณ์ อาทิ River Park ลานคนเมืองขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์, ปรากฏการณ์รวมโลกในรอยไทย รวมผลงานของศิลปินทุกแขนงกว่า 100 คน โดยสอดแทรกผลงานบริเวณโดยรอบพื้นที่ อาทิ เสาจิตรกรรมสี่ภาค รูปปั้นผีตาโขน และภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ และสุขสยาม เมืองแห่งวิถีไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

เวลา 14.47 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง หรือ วปส. รุ่นที่ 7 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไอคอน สยาม ไอคอนสยาม The Icon of Eternal Prosperity ICONSIAM