พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 20:52 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย