น้ำท่วม อ.บางสะพาน เริ่มลดลงแล้ว พื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขัง 10-40 เซนติเมตร

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 07:57 น.

Views

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ยังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ยตั้งแต่  10-40  เซนติเมตร แต่บริเวณถนนเพชรเกษม ระดับน้ำลดลงแล้ว รถยนต์สามารถสัญจรได้ตามปกติ รวมทั้งที่โรงพยาบาลบางสะพานและถนนหน้าโรงพยาบาล ไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว สภาพทั่วไปมีแนวโน้มว่า ระดับน้ำเริ่มลดลง จากการเร่งระบายลงคลองบางสะพานและอ่าวไทย

Tag : น้ำท่วมบางสะพาน