พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ฝนตกปลาน็อกน้ำตาย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 07:57 น.

Views

ฝนที่ตกติดต่อกัน  3 วัน ทำให้ปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน ทั้งปลานิล ปลาดุก และปลายี่สกของกลุ่มเกษตรกรตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดน็อกน้ำ เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวที่เล็กสุด หนัก 8 กิโลกรัม และใหญ่สุดหนักถึง 40 กิโลกรัม
              
ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ เนื่องจากยังพบปลาทยอยตายต่อเนื่อง