พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จัดกิจกรรม Run for Health วิ่งแก้มลิง ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ได้จัดกิจกรรม International Science Center and Science Museum day 2018 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยเปิดให้เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2550) ซึ่งพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติของไทยและของโลก ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ที่คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการกับประชาชนกลางปี 2562 นี้

ขณะเดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Run for Health วิ่งแก้มลิง เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีเชื่อมโยงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดจุดปล่อยตัวที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และวิ่งรอบสระเก็บน้ำพระราม 9

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมชมนิทรรศการ อีกแห่งได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจาจุรีย์อาคารจามจุรี สามย่าน