ภาพเป็นข่าว : นับถือใจ! คุณลุงขายถั่วงอก จิตอาสาซ่อมถนนด้วยตัวเอง

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 05:11 น.

Views

เป็นภาพจิตอาสาที่ทำความดีซ่อมแซมถนน... ทำดีก็ต้องชื่นชม...

Tag : ซ่อมถนน