การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีแนวโน้มยืดเวลาออกไป

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 00:26 น.

Views

วันนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. คุณนิวัติไชย เกษมมงคล พบหารือกับ รองนายกฯ อาจารย์วิษณุ เครืองาม เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่ต้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ตามประกาศฉบับใหม่ ซึ่งครอบคลุมไปถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งด้วย

แต่ก็ไม่มีข้อสรุป ได้แต่แนวทาง โดยเฉพาะที่น่าจะเป็นไปได้คือ การขยายเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินออกไป แต่เป็นเวลาเท่าใด ต้องรอ ป.ป.ช.เคาะกันอีกทีว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร