พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายงานสดสถานการณ์น้ำท่วม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มคลี่คลาย

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 19:46 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย เริ่มคลี่คลาย หลังระดับน้ำในคลองต่าง ๆ ลดลงต่อเนื่อง บรรยากาศเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณ ไพศาล รัตนบันเทิง รายงานสดจากอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์