พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 19:53 น.

Views

เวลา 15.37 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวิหาร วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งวัดฯ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำรายได้ไปทำนุบำรุงวัดฯ และวิหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โอกาสนี้ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำวิหาร ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ประทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้ว ทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก

วัดโนนสว่าง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคของนายยอด เชยงูเหลือม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดเมื่อปี 2531 เดิมชื่อวัดศรีสว่าง จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านคือ วัดโนนสว่าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 จากนั้นมีการพัฒนาวัด และก่อสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ อาทิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาปฏิบัติธรรม และวิหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีวัดแห่งนี้มีวัดสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ วัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง และวัดสาขาในไต้หวัน 1 แห่ง ปัจจุบันมีพระสงฆ์ จำพรรษา 35 รูป สามเณร 2 รูป มีพระครูพิพัฒน์วิทยาคม เจริญ ฐานยุตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายผ้าพระกฐิน วัดโนนสว่าง วัดโนนสว่าง อุดรธานี