พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : หลักสูตร พหุภาษา เตรียมความพร้อมมัคคุเทศก์น้อย วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 18:22 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : หลักสูตร พหุภาษา เตรียมความพร้อมมัคคุเทศก์น้อย วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : กิติมา แซ่ผ่าน (ตู่) นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม, วาสนา แซ่แบว (ชอน่า) นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ Multilingual Program
แขกรับเชิญ : นายกวี ปรมะสมพล หัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน, เด็กชายธนัท แซ่หนี่ นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์, Ms. Abby Deli นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 11 พย 61 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 11 พย 61 หลักสูตร พหุภาษา เตรียมความพร้อมมัคคุเทศน์น้อย หลักสูตร พหุภาษา มัคคุเทศน์น้อย วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน กวี ปรมะสมพล