News

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าผลิตน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครนายก

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 2 โครงการใน 2 จังหวัด คือ คืบหน้าผลิตน้ำดื่มประชารัฐ จังหวัดนครนายก และตรวจที่ดินวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี เหตุใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน