พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าผลิตน้ำดื่มประชารัฐ จ.นครนายก

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 06:58 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 2 โครงการใน 2 จังหวัด คือ คืบหน้าผลิตน้ำดื่มประชารัฐ จังหวัดนครนายก และตรวจที่ดินวัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี เหตุใดเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการน้ำดื่มประชารัฐ โครงการน้ำดื่มประชารัฐ นครนายก นครนายก น้ำดื่ม วัดบางแพรก นนทบุรี ที่ดินวัดบางแพรก