ภาพเป็นข่าว : ผวจ.กาฬสินธุ์ ชวนทำบุญกฐินตก วัดในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 07:31 น.

Views

หลายพื้นที่ทยอยเดินสายทอดกฐิน อย่าลืมวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ หรือกฐินตก อย่างที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนทำบุญวัดในถิ่นทุรกันดาร "ทำบุญทอดกฐินวิ่ง ไม่ทิ้งวัดบ้านนอกไว้ข้างหลัง"

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 วัด เพื่อช่วยเหลือวัดในถิ่นทุรกันดาร ร่วมพัฒนาวัดที่ขาดแคลน สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทอดวันเดียวเสร็จ โบราณเรียกกฐินแบบนี้ว่า กฐินตก, กฐินวิ่ง หรือกฐินโจร ไม่เน้นพิธีรีตอง ไม่เน้นเงินเยอะ เน้นเป็นกำลังใจให้พระสงฆ์ที่ตั้งใจสืบทอดพระพุทธศาสนา

ส่วนกำหนดทอดถวายกฐินไม่มีเจ้าภาพ วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ทอดกฐิน กฐินตก กฐินวิ่ง กฐินโจร ทอดกฐินวิ่ง วัดถิ่นทุรกันดาร กฐินไม่มีเจ้าภาพ กาฬสินธุ์