คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าผลิตน้ำดื่มประชารัฐ นครนายก

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการผลิตน้ำดื่มประชารัฐในพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน ตามนโยบายเงินกองทุนหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2559 หมู่บ้านละ 500,000 บาท รวม  6,000,000 บาท

คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เคยลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้วันที่ 2 ตุลาคม หลังมีประชาชนร้องเรียน เหตุใดล่วงเลยมา 2 ปี ยังไม่มีวี่แววว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะมีน้ำดื่มสะอาดราคาถูกกว่าท้องตลาด

หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ รับปากสิ้นเดือนตุลาคมจะสามารถผลิตได้ คอลัมน์หมายเลข 7 ไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้งวันที่ 6 พฤศจิกายน ก็ยังไม่เรียบร้อย

ขั้นตอนหลังจากนี้ ต้องรอบริษัทผู้รับเหมาสอนการใช้งานเครื่องจักรจึงจะทดลองผลิตได้ จากนั้นจึงยื่นเรื่องตรวจสอบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขณะที่แผนการตลาดยังมีเงินกองทุนหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 หมู่บ้านละ 200,000 บาท ไว้บริหารจัดการ แต่ต้องรอปรึกษาคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านอีกครั้ง

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7