เดินหน้าประเทศไทย : ขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
พิธีกร : ธนัญญา พิพิธวณิชการ
แขกรับเชิญ : ภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6, ขันทอง คำวงษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ.สนามชัย ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 พย 61 ธนัญญา พิพิธวณิชการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อ่างเก็บน้ำลำสะพุง