ป.ป.ช.ยืนยันไม่ทบทวนผู้มีหน้าที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ป.ป.ช.ยืนยันไม่ทบทวนผู้ที่มีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน แต่จะขยายเวลาเพื่อเปิดทางให้ผู้ที่ไม่ต้องการแสดงบัญชีทรัพย์สินลาออก และจัดหาคนใหม่แทนเท่านั้น

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.วันพรุ่งนี้ จะพิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูงตามมาตรา 102 ของกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ออกไป จากที่มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ธันวาคมนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศดังกล่าว รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่กังวลเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้มีเวลาเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส อีกทั้งเป็นการให้เวลาหน่วยงานสรรหาบุคคลมาแทนกรรมการที่ขอลาออก เพราะไม่ต้องการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์ด้วย

ส่วนกรณีสมเด็จพระสังฆราชนั้น ทาง ป.ป.ช.ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีคำวินิจฉัยแล้วว่าตำแหน่งของพระองค์ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บัญญัติไว้แล้ว แต่ในส่วนของพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปอื่น ๆ ยังจำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Tag : แสดงบัญชีทรัพย์สิน ปปช ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ยื่นบัญชีหนี้สิน