เอกชนรายใหญ่ยื่นประมูลรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่าโครงการกว่า 2.2 แสนล้านบาท

วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

เอกชนรายใหญ่เข้ายื่นซองชิงประมูลก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่าโครงการกว่า 2.2 แสนล้านบาท

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. สรุปผลการเปิดรับซองประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา วงเงินกว่า 2.2 แสนล้านบาท ว่า ตลอดทั้งวันมีเอกชนรายใหญ่ 2 กลุ่ม เข้าร่วมชิงการประกวดราคาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR) เข้ายื่นเอกสารประเป็นกลุ่มแรก และในช่วงบ่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตร ที่ได้รวมตัวกันเป็นกิจการร่วมค้า ก็เข้ายื่นเอกสารเข้าประกวดราคาด้วยเช่นกัน

โดยภายในเดือนหน้า จะทราบผลว่ารายชื่อเอกชนผู้ชนะการประมูล จากนั้นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 จะสามารถนำรายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อลงนามในสัญญา ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลายาวนานถึง 50 ปี ประกอบด้วยระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี และระยะเวลาดำเนินการอีก 45 ปี

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิ้งก์ โดยส่วนต่อขยาย 2 ช่วงที่สถานีพญาไท และสถานีลาดกระบัง รวมระยะทางทั้งหมด 220 กิโลเมตร ใช้ความเร็วในการเดินรถสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีผู้เดินรถเพียงรายเดียวเท่านั้น

Tag : รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟเชื่อมสนามบิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน ประมูลก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง