7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มอบทุนให้เด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เรียนต่อจนจบ ม.6

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ของช่อง 7HD

โดยมี นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ไปมอบทุนการศึกษา ผ่าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมนักเรียน ม.ปลาย ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 8,000 บาทต่อปี มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 210 คน ที่คัดเลือกมาจากทั่วประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท และจะเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก เน้นนักเรียนประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กได้เรียนต่อไปจนจบ ม.6 และจะพิจารณาทุนต่อเนื่องให้เรียนจบปริญญาตรีต่อไป ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเคยร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน และส่วนใหญ่ใช้เวลาวันหยุดรับจ้างทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

Tag : โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ทุนการศึกษา ช่อง 7 ช่อง 7 มอบทุนการศึกษา