พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หนุนเลิกนักมวยเด็กขึ้นชก หวั่นผลกระทบระยะยาว

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เกี่ยวกับผลกระทบของนักมวยเด็ก โดยให้เหตุผลว่า การที่เด็กขึ้นชกแบบปะทะตั้งแต่อายุยังน้อย จะส่งผลกระทบในระยะยาว ทำให้เนื้อสมองและเส้นใยสมองเสียหาย ที่สำคัญทำให้ระดับไอคิวของเด็กลดลง...