ชาวบ้านบุรีรัมย์กว่า 300 คน ร้องสมาคมฌาปนกิจฯ โกงเงินทำศพกว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 06:56 น.

Views

ชาวบ้านกว่า 300 คน บุกศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกกรรมการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุ โกงเงินค่าทำศพของสมาชิก รวมเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท

โดยผู้ที่เดินทางมาร้องทุกข์ครั้งนี้ ล้วนเป็นสมาชิกและทายาทของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเอกสารหลักฐานการส่งเงินเข้าสมทบในสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2535 และหลักฐานการจ่ายเงินค่าทำศพของสมาชิก ไปยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สมาชิกเริ่มไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าทำศพ หรือบางรายได้เงินช่วยเหลือแต่ไม่ครบจำนวน มีมูลค่าความเสียหายรวมกันแล้วประมาณ 3 ล้านบาท เมื่อมีการทวงถามจากสมาชิกมากขึ้น ก็มักบ่ายเบี่ยง หรือนัดไม่เป็นนัด สุดท้ายกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัดบทดื้อ ๆ จะขอยุบสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ส่งเงินเข้าสมทบมาเป็นเวลาหลายปี หวังว่าจะได้เงินช่วยเหลือนี้ไว้ทำศพตัวเอง เป็นการแบ่งเบาภาระลูกหลาน หากสมาคมฯ จะยุติลง ก็ควรจะคืนเงินให้กับสมาชิกในจำนวนที่เหมาะสม เพราะบางคนส่งเงินไปแล้วนับแสนบาท

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ามาพบและเจรจากับผู้เสียหาย แต่ก็ยังไม่มีข้อยุติ จึงมอบหมายให้นายทะเบียนเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสมาคมฯ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารงานของสมาคมฯ ว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด หรือว่าเป็นการทุจริต หากพบการกระทำความผิด ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

Tag : สนามข่าว 7 สี สมาคมฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุ สมาคมฌาปนกิจโกงเงิน โกงเงินค่าทำศพ สมาคมฌาปนกิจโกง โกงเงิน โกงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์