ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care เตาเผาศพสร้างมลพิษ จ.เชียงราย

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 17:35 น.

Views

เรื่องร้องเรียนทางแฟนเพจวันนี้ เป็นเรื่องมลพิษที่เกิดจากควัน แต่ควันนี้มีที่มาจากไหน มีทั้งภาพคลิป และภาพนิ่งมาให้ชม

ที่มาของควันที่ทำให้ชาวบ้านหมู่ 2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ต้องส่งเรื่องมาที่ 7 สี ช่วยชาวบ้าน เพราะพวกเขาเดือดร้อนจากกลิ่นและควันไฟจากเตาเผาศพ ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย หลังจากที่พวกเขาเคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่เทศบาลตำบลต้า เพื่อให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหา

รายละเอียดตามที่ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทางชาวบ้านได้ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลต้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยได้ข้อสรุปว่าทางเทศบาลฯ จะหามาตรการแก้ไขเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะระงับการก่อสร้างชั่วคราวรวมถึงปรับปรุงแบบก่อสร้างเตาเผา แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทำให้ชาวบ้านตัดสินใจเข้าไปร้องเรียนที่อำเภอเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

จึงตัดสินใจส่งเรื่องนี้มาที่ 7 สี ช่วยชาวบ้าน เพื่อหวังให้เป็นกระบอกเสียง สะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้าน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันจริง

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน เตาเผาศพสร้างมลพิษ มลพิษ มลพิษจากเตาเผาศพ เตาเผาศพ