พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรรศการ ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 17.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร ทรงเปิดนิทรรศการ "ความงามและความน่าเกลียด : สุนทรียศิลป์แห่งมารศี" ภาพเขียนสีน้ำมันฝีพระหัตถ์ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ซึ่งมูลนิธิหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิด สุนทรียศาสตร์แห่ง "ความงาม" ถ่ายทอดความรื่นรมย์ของสัตว์เลี้ยง นก และดอกไม้ "ความน่าเกลียด" จากภาพความโศกเศร้าและความตาย มาสู่จุดบรรจบของความน่าเกลียดในแง่มุมของ "สัจจะ" ที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของชีวิตและความตาย รวมไปถึงนำเสนอ "เส้นทางผลงานศิลปะ" ของหม่อมเจ้ามารศี ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาพระองค์ ในฐานะองค์ศิลปินในมุมมองทางประวัติศาสตร์ ผ่านผลงานจิตรกรรมกว่า 40 ชิ้น ตลอดจน ภาพลายเส้น วัตถุสิ่งของ หนังสือ อุปกรณ์ศิลปะ และภาพยนตร์สารคดีส่วนพระองค์ ที่สร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ ตามแนวทางของศิลปะแบบเซอร์เรียลลิสต์-แฟนตาสติก

หม่อมเจ้ามารศี ประสูติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2474 ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ทรงสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนที่โดดเด่น งดงาม เหนือจินตนาการสะท้อนปรัชญาชีวิต เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่พระตำหนักใน Annot เมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสกว่า 40 ปี แวดล้อมไปด้วยดอกไม้ ลำธาร และสัตว์เลี้ยงนานาชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในภาพเขียนฝีพระหัตถ์ จวบจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระราชกรณียกิจ ความงามและความน่าเกลียด สุนทรียศิลป์แห่งมารศี เปิดนิทรรศการ