ป.ป.ช. ขอบคุณ ACT ร่วมตรวจสอบทุจริต

วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

ป.ป.ช. ขอบคุณองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ที่ทวงถามคดีทุจริตต่าง ๆ รวมถึงกรณีสินบนโรลส์-รอยซ์ ที่พาดพิง การบินไทย ยืนยันไม่ล่าช้า พร้อมแจ้งทันทีที่มีความคืบหน้า

พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ยืนยันได้เร่งรัดดำเนินการไต่สวนกรณีทุจริตต่าง ๆ แล้ว รวมถึงกรณีสินบนโรลส์-รอยซ์ ที่ตามขั้นตอนต้องประสานข้อมูลจากต่างประเทศ แต่ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นมานาน และต่างประเทศก็มีกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงทำให้การประสานข้อมูลมีความยุ่งยากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ได้ขอบคุณองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ที่ร่วมตรวจสอบการทุจริต โดย ป.ป.ช.จะทำหนังสือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

ทั้งนี้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย หวังได้รับทราบความคืบหน้าการตรวจสอบคดีต่าง ๆ รวมถึงคดีนาฬิกาหรู ที่ ป.ป.ช.จะสรุปผลในเดือนธันวาคมนี้ โดยหวังว่าจะไม่เลื่อน และได้ผลออกมาเป็นที่ยอมรับของสังคม

Tag : การบินไทย การบินไทยทุจริต การบินไทยติดสินบน สินบนข้ามชาติโรลส์รอยซ์ สินบนโรลส์รอยซ์ ติดสินบน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตรวจสอบทุจริต ป ป ช