สำนักงานประกันสังคม ปรับขึ้นค่าทดแทนให้ลูกจ้างทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ 9 ธ.ค.นี้

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 06:55 น.

Views

สำนักงานประกันสังคม ปรับขึ้นค่าทดแทนในกรณีต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 9 ธันวาคมนี้

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 โดยมีการขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้าง ได้แก่ การเพิ่มอัตราค่าทดแทนกรณีต่าง ๆ ขึ้นเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายเดือน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี

ส่วนกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ ให้จ่ายเงินทดแทนนับตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจากเดิมจ่ายค่าทดแทนหลังลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน

นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล, ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน, ค่าทำศพ กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้ใช้ค่าทำศพจากเงินกองทุนประกันสังคม โดยจากเดิมที่จ่าย 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ในส่วนของนายจ้างก็ได้รับประโยชน์ เพราะได้มีการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายจาก 3 เปอร์เซ็นต์เหลือ 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งหมดจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้

Tag : สนามข่าว 7 สี ประกันสังคม แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง คุ้มครองลูกจ้าง ขึ้นค่าทดแทน พระราชบัญญัติเงินทดแทน