งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยเริ่มแล้ว และข่าวอื่นๆ

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการประชาชน ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ที่วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อให้ซึมซับบรรยากาศ ร่องรอยความสวยงาม ของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แวะไปชมโคมไฟสวยงามที่ประดับตั้งแต่หน้าทางเข้าวัดโลกโมฬี ริมคูเมืองเชียงใหม่จนถึงเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 651 ปี โดยการประดับโคมไฟ เปรียบเสมือนการถวายดวงประทีปแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยการเดินอากาศ เพื่อให้ปฏิบัติเรื่องการปล่อยโคมลอยโคมควันเคร่งครัด โดยห้ามปล่อยในเขตพื้นที่ความปลอดภัยการเดินอากาศ ยกเว้นปล่อยตามประเพณียี่เป็งวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 19.00 น.-01.00 น. และเพิ่มรอบตรวจทางวิ่งทางขับให้ถี่ขึ้น 10 ครั้ง และเพิ่มการตรวจลานจอดจาก 6 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง โดยขณะนี้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 60 เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลา 88 เที่ยวบิน

ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนสัมผัสอากาศหนาวอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส แล้วตื่นเช้าขึ้นมาชมทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ดอยหลวงเชียงดาว