พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 16.11 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธรูปปางประสูติ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์

จากนั้น เสด็จไปยังพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิรมารวิชัย และพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออก แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมระฆัง 3 ใบ แล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต แล้วทรงวางเหนือพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลาขาว หลวงพ่อประทานพร พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ ทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนา ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อพระเจดีย์ใหม่เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคดและระเบียงโดยรอบ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต ซึ่งได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมา

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายผ้าพระกฐิน กฐิน กฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์