สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จำนวน 500 ชุด, หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง 1,000 ชุด และที่หอประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย นอกจากนี้ องคมนตรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลัง พร้อมกับเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 5 คน สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับจังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวทุกปี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี จิรายุ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์